Allmänna villkor

Allmänna Bokningsvillkor

Hotelopia

Denna hemsida tillhör HOTELOPIA, S.L.U. (hädanefter Hotelopia), med registrerad adress i Palma de Mallorca (Spanien), Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, postnummer 07007, resebyrå med grossistverksamhet, försedd med registreringsnummer (C.I.F.) B-57218356 med licens BAL-481 M/D, inskriven i handelsregistret på Mallorca, sida PM-44857, band 2007, ark 148.

Hotelopias produkt underställs dessa allmänna villkor och kommer enbart att tillhandahållas våra slutkunder (hädanefter du). Åtkomsten av detta program kommer endast att tillhandahållas av Hotelopia.

Du kan genom Hotelopia boka transfer samt logi på hotell, i lägenheter eller i andra typer av boende i enlighet med de allmänna villkor som delges på hemsidan, efter att ha accepterat de priser, avgifter och eventuella avbeställningsvillkor som förekommer i samband med bokningen. På hemsidan finns information om hur du bör genomföra bokningen.

För att att slutföra bokningen genom Hotelopia hemsida bör du godkänna dessa Allmänna Användarvillkor, den juridiska informationen, Cookies Policyn och Hotelopias Integritetspolicy. Den juridiska informationen Cookies Policynoch Integritetspolicyn är viktiga delar av kontraktet och kan inte tas ut separat från avtalets Allmänna Användarvillkor. Om du går in på, ser, använder dig av om du ingå avtal genom hemsidan kommer du att påverkas av de Allmänna Användarvillkoren. Som påföljd förbinder du dig också att följa alla lagar och regler som gäller för denna webbplats och bokningar som görs genom den.

Du kan kontakta Hotelopia på följande telefonnummer (0034) 971178739 och/eller med faxnummer, 971 469228 och/eller skicka en e-post till headoffice@hotelopia.com.

Om du inte godkänner de allmänna villkoren kan du inte fullborda din bokning.

Hotelopia agerar som en oberoende mellanhand vid beställning av logi och andra tjänster, vilket medför att Hotelopia saknar kontraktsförbindelser med dig att tillhandahålla produkten till det erbjudna priset fram till dess att bokningen är bekräftad och Hotelopia har mottagit betalning (se avsnittet Betalning).

Om du är osäker kan du kontakta vårt Kundtjänstcenter.

Telefonnumren hittar du på hemsidan samt i din bokningsbekräftelse. Du kan även använda dig av kontaktformuläret som finns att finna på hemsidan.

Åter till toppen

1. Ändringar av Hemsidan och de Allmänna Användarvillkoren Tillgång och navigering av Hemsidan

Hotelopia kan förbättra eller förändra den här informationen, element, data, tjänster och andra delar av denna hemsida, eller avsluta den när som helst utan förvarning.

Hotelopia kan även vid vilken tidpunkt som helst ändra dessa allmänna villkor. Dessa ändringar är giltiga från och med den tidpunkt de publiceras på hemsidan. Följaktligen innebär din åtkomst och ditt framtida bruk av denna hemsida att du accepterar de nya allmänna villkoren.

Hotelopia kan vidare upphäva åtkomsten av denna hemsida p.g.a. underhållsarbete, säkerhetsproblem i nätverket eller force majeure, utan skyldighet att ersätta eller kompensera dig på något sätt för den tid under vilken tillgången till hemsidan upphävts.

1.1 Ändringar av text på hemsidan och Allmänna Användarvillkor

Hotelopia kan, på samma sätt, ändra de Allmänna Användarvillkoren när som helst och den ändringen träder i kraft i samma ögonblick som den informationen förs in på hemsidan. Som resultat kommer tillgänglighet och användning av denna hemsida att innebära att du godkänner de nya Allmänna Användarvillkoren. Oavsett ovanstående kommer du att följa de Allmänna Användarvillkoren som gäller vid datum för bokningsbekräftelsen .

1.2. Åtkomst och navigering på vår hemsida

På denna hemsida kan du kontrollera textens storlek och färg samt sidans design, beroende på de funktioner som din webbläsare har. För att navigera på denna hemsida använder du menyn längst upp på varje sida. Du kan ändra teckenstorleken på detta dokument med hjälp av din webbläsare, enligt önskemål, på följande sätt:

(a) I Internet Explorer väljer du Visa och sedan textstorlek och till sist storleken du önskar; eller

(b) Om du använder en annan webbläsare kan du kolla dennes specifika anvisningar. Du kan importera din egen siddesign till denna hemsida genom att följa dessa steg:

(a) I Internet Explorer väljer du Verktyg, sedan Internetalternativ och sedan Tillgänglighet. Klicka sedan på en eller alla kryssrutor för att ignorera färg, teckensnitt eller teckenstorlek. I samma fönster kan du ändra siddesignen genom att markera rutan som "formatera dokument med min siddesign", sedan går du till din siddesign och klickar på Acceptera;

Eller

(b) Om du använder en annan webbläsare kan du kolla dennes specifika anvisningar. Vi har analyserat denna hemsida noggrant och vi alltid beredda på att förbättra våra tillgänglighetsverktyg. Vi vill gärna veta om du tycker att denna hemsida är tillgänglig eller om du haft några problem. Vänligen skicka ett e-mejl till Headoffice@hotelopia.com med din fråga eller kommentar, eller ring 0871 711 9494.

Vi kommer att göra all vi skäligen kan för att garantera att vår hemsida inte innehåller virus men på grund av Internets och virusens natur kan vi inte garantera att så är fallet.

Åter till toppen

2. Hur du bokar och beställer via Hotelopia.com

Beställningar

Beställningen av tjänster via denna hemsida görs enligt följande procedur: Välj resmål och datum, samt den typ av boende och transfer som önskas. Kontrollera resmål och datum innan du bekräftar bokningen.

Du kan göra din bokning på något av följande sätt:

1. Ta kontakt med vår Kundservice på följande telefonnummer (0034) 971178739 och/eller faxnummer 971 469228, eller genom att skicka e-post till headoffice@hotelopia.com.

2. Genom att följa stegen för bokningsprocessen online när det är möjligt Du bör följa dessa steg:

Under bokningsprocessen med Hotelopia kommer vi att be om personliga uppgifter som ditt namn, efternamn och kreditkortsnummer. Alla uppgifter kommer att behandlas i enlighet med Hotelopias Integritetspolicy. Följande uppgifter kommer att följa den strikta lagen la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y/ eller vilken annan lagstiftning som utvecklar, tillägger och byter ut “Regulación sobre Protección de Datos Personales” (som förkortas RPDP) och den kommet att användas för att underlätta och tillåta att ingå avtal och boka konkreta tjänster som din förfrågan innehåller. Försäkra dig om att de ifyllda uppgifterna är korrekta.

Om du gör något misstag när du fyller i dina uppgifter vid bokningsprocessen kan dessa bli identifierade och korrigerade av dig innan eller efter du har skickat iväg bokningsformuläret, genom ett att skicka ett e-postmeddelande till headoffice@hotelopia.com eller genom att ringa till (0034) 971178739 . Ha i åtanke att det är viktigt att kontrollera informationen som du fyller i och korrigera möjliga fel innan du godkänner din beställning.

Vi kommer även att begära nödvändiga uppgifter för betalning, enbart med kreditkort och genom dess fastställda betalningsportal, för den valda produkten. All information som anges i samband med betalningen krypteras på ett säkert sätt. Säkerheten på Hotelopias hemsida garanteras av Thawte. För mer information, se avdelningen Betalning.

Du ger ditt samtycke genom att klicka på ”Boka” längst ned på den sida där du uppger betalningsinformationen och genom att innan ha accepterat de allmänna villkoren. Denna bekräftelse kommer att skickas elektroniskt till Hotelopia, som kommer att lagra och bevara den för att kunna säkerställa bokningsprocessen. Då köpet har bekräftats av försäljaren kommer kontraktet att träda i kraft och du blir automatiskt skyldig att betala det belopp som överenskommits. När du godkänt köpet kommer det på skärmen att visas en betalningsbekräftelse och du kommer inom kort att få ett e-postmeddelande med samma information.

Åter till toppen

Utebliven handskriven underskrift

Med hänsyn till de speciella omständigheter som råder vid distansköp ger du ditt samtycke till att betalningsformuläret, som i detta fall utgör det bindande köpekontraktet, inte kan undertecknas för hand. Det är därför som du avböjer dig att underteckna alla elektroniska transaktioner som förekommer i samband med bokningar på Hotelopias hemsida.

Personen som fyller i bokningsformuläret på hemsidan måste ha tillåtelse att göra så på gruppens övriga resenärers vägnar, bekräfta att personer namngivna accepterar bokningsvillkoren och är dessutom ansvarig för den totala kostnaden för bokningen, inklusive eventuella avbokningskostnader eller ändringsavgifter, och bör informera övriga medlemmar i gruppen om bekräftelsen och annan lämplig information.

När du fullbordat din bokning på hemsidan kommer Hotelopia att skicka en bekräftelse via e-post tillsammans med en kupong som du bör skriva ut och visa upp vid ankomsten till de inrättningar för vilka du beställt tjänsterna, eller vid nyttjandet av transfern.

I de fall där Hotelopia har skälig anledning att misstänka att bokningen är olaglig, kan den avbokas automatiskt genom att ett meddelande skickas till den e-postadress som kunden angett vid bokningen.

Åter till toppen

3. Myndighetsålder och ansvar

Du garanterar att du är myndig och att du har full kapacitet för att agera och full laglig kapacitet för att ingå avtal. För att godkänna din bokning bör du ha ett tillstånd från alla personer som finns med i denna bokning. Du bör även ha ett tillstånd från föräldrarna för de minderåriga i samma bokning. När du godkänner bokningen kommer alla personer som nämns i den att godkänna villkoren. Det innebär att du har informationsskyldighet om bokningsbekräftelse och andra viktiga frågor gentemot de andra personerna som finns med i bokningen. Genom att göra följande bokning blir du den ansvarige att genomföra alla betalningar som hör till bokningen.

Du godkänner de Allmänna Användavillkoren och enligt det som regleras i den tillämpade spanska lagstiftningen gällande e-handel och informativa tjänster, som inkluderar den europeiska lagstiftningen som tillämpas i Spanien, som godkänner och tillåter Hotelopia att meddela tjänsteleverantörer all personliga information som finns om dig eller om gruppen som har gjort bokningen. Denna information kommer att behandlas strikt enligt den tillämpade spanska lagstiftningen, som inkluderar den europeiska lagstiftningen som tillämpas i Spanien och/eller vilken annan lagstiftning som helst som utvecklar, lägger till och ersätter RPDP, och kommer att användas för att underlätta och godkänna avtalen och betalning av vissa tjänster som din bokning innehåller

Du garanterar att de personliga uppgifterna som du anger vid bokningsprocessen är riktiga och att du godkänner det ekonomiska ansvaret som uppstår när bokningen görs i ditt namn eller med ditt konto.

Genom ditt godtagande av de allmänna villkoren, samt i enlighet med EU-direktivet 2000/31/EG om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel, ger du Hotelopia tillstånd att kontakta de inblandade leverantörerna av tjänsterna och efterfråga den personliga information som du angivit om dig själv och om de övriga personerna som ingår i din bokning. Dessa uppgifter kommer att behandlas under strikt iakttagande av EU-direktiven 95/46, 2002/58 och/eller i enlighet med eventuell lagstiftning som kan komma att inskränka, ersätta eller utöka PuL, och kommer endast att användas i syfte att kunna tillhandahålla de tjänster som du beställt.

Således, inbegripande men ej begränsande, omfattar personlig information: Telefon- och faxnummer, e-postadresser, hemadresser, underskrifter, kopior av pass eller nationella ID-handlingar, uppgifter om kredit- eller betalkort, personliga preferenser, val av kost, religiösa eller andra personliga uppgifter som är relevanta för din eller dina medresenärers bokning eller betalning av de valda tjänsterna/produkterna.

Åter till toppen

4. Vad som ingår i din bokning

Det angivna priset på enkelt boende som du kommer att betala till Hotelopia när du godkänner din bokning inkluderar:

 • Den totala kostnaden för boende och måltider, inklusive alla tjänster som finns med på din bokningsvoucher.
 • Alla obligatoriska skatter och avgifter för boendet som Hotelopia är ansvariga för att ta betalt för enligt lagen._ Exkluderar alla skatter eller avgifter som tillkommer av Resorts som har det bestämt i sina användarvillkor och som står utanför våra egna, såsom alla hygienkrav skatter som bör betalas på destinationen av dig, som exempelvis turistskatter, ekoskatter,etc., enligt det som beskrivs i Punkterna 5 och 21 i dessa Villkor.
 • Moms inom EU-länderna.

Det angivna priset på transfern som du kommer att betala till Hotelopia när du bekräftar din bokning inkluderar:

 • Alla tjänster som anges på kupongen för tjänsterna.
 • Alla obligatoriska avgifter och skatter för transfertjänsten.
 • Moms inom EU-länderna.

Priset på inträden och utflykter som du betalar till Hotelopia när du bekräftar din bokning inkluderar:

 • Alla tjänster som anges på servicevouchern.
 • Mervärdesskatt i EU-länderna.

Priserna som finns på vår Hemsida syns i den lokala valutan som tillhör en marknad eller språk som väljs av dig. Gällande växelkursen fastställs den i Punkt 18 i dessa villkor.

Observera att de priser som anges på webbplatsen inte inkluderar några avgifter som din bank eller kreditkortsleverantörer kan debitera dig för transaktionen. I vissa fall förbehåller banker och kreditkortsföretag sig rätten att debitera sina kontoinnehavare en transaktionsavgift där kortutgivaren och handelsplatsen (som definieras av kortmärket, t.ex. Visa, MasterCard, American Express) är i olika länder. Som ett resultat kan avgifterna i ditt kredit- eller betalkortsutdrag vara en annan siffra än den som visas på din bokningsbekräftelse. Kontakta din bank innan du gör en bokning om du har några frågor.

Åter till toppen

5. Vad som inte ingår i din bokning

Priset på det boendet inkluderar inte:

 • Extraavgifter för rum, måltider och icke använda sovplatser i lägenheten.
 • Tilläggsavgifter som hotellen eller lägenhetshotellen kan komma att ta ut för extratjänster som exempelvis barnsängar, transferservice med minibuss, solstolar, bastu, tennisbanor och utrustning, portvakt, etc.
 • Depositionsavgifter som kan komma att begäras vid ankomst till anläggningen.
 • Skatter eller kostnader som tillämpas av ett visst Resort: Några Resorts vill att kunden betalar skatter eller avgifter som Hotelopia inte kan inkludera i priset. När du väljer ett Resort som tar ut en skatt eller avgift, kan du hitta information om detta i de “Speciella Villkoren för Anläggningen".
 • I några länder finns det en lokal impuesto skatt som kallas "boendeskatt" eller "turistskatt" som bör betalas direkt av kunden på plats antingen på anläggningen eller/och på flygplatsen. Den ryska turistskatten bör betalas direkt av kunden på det första boendet i landet. Dessa skatter ingår inte heller i priset.

De angivna kostnaderna, om det finns några, bör betalas in av dig på destinationen till den tredje part som kostnaderna berör (lokal, flygplats,etc.).

Innan du godkänner din bokning och om personer som binds till denna kan komma att behöva betala dessa kostnader kommer du att bli informerad om detta i förhand. Om det är möjligt kommer du även att informeras om hur stor summa det rör sig om eller hur man kan räkna ut detta, så som sista betalningsdatum. Omfattas av ansvarsfriskrivningen som finns nedan.

Den största delen av våra boendeleverantörer kan ta ut en depositionsavgift vid ankomst som betalas med ett kredit- eller betalkort. Depositionsavgiften tas ut för att täcka extrakostnader som härrör från vistelsen, såsom kostnader för telefonsamtal till utlandet, rumsservice, resortavgifter, filmuthyrning, skada på eller stöld från hotellet, minibarskostnader och användningen av andra hotellfaciliteter.

Ansvarsfriskrivning: Hotelopia erbjuder dig informationen precis som du hittar den på Hemsidan i bokningsmomentet. Hotelopia är dock inte ansvariga för möjliga felskrivningar, felaktigheter eller förändringar av de kostnader som redovisas i bokningen, fel som kan uppstå under bokningsprocessen eller efter det att du har genomfört din bokning. Exempelvis och utan begränsningar: förändring av lagstiftningen, förändringar i växelkurserna, felaktig information från hotellanläggningarna, ändringar som inte meddelas till Hotelopia, etc, såväl som oförutsebara omständigheter eller force majeure. Dessa är undantagna från ansvar av något slag oavsett om det gäller fel eller felaktigheter i den information som ges.


Priset på transfer inkluderar inte:

 • Alla tjänster som inte finns med på bokningsbekräftelsen.
 • Specialbagage såsom sportutrustning (golfklubbor, snowboards eller surfbrädor, etc.) och elektriska rullstolar betalas vid ankomsten till destinationen.

Innan du godkänner din bokning och om du har informerat om specialbagage kommer du att bli informerad om kostnaden i förhand och om hur stor summa det rör sig om, såsom sista betalningsdatum och vem som bör betala detta, Omfattas av ansvarsfriskrivningen som finns nedan.

Ansvarsfriskrivning: Hotelopia erbjuder dig informationen precis som du hittar den på Hemsidan i bokningsmomentet. Hotelopia är dock inte ansvariga för möjliga fel, felaktigheter eller förändringar av de kostnader som redovisas i bokningen, som kan uppstå under bokningsprocessen eller efter du genomfört din bokning, för orsaker som inte har med Hotelopia att göra, som exempelvis och utan begränsningar: förändring av lagstiftningen, förändringar i växelkurserna, felaktig information från hotellanläggningarna, ändringar som inte meddelas till Hotelopia, etc, såväl som oförutsebara omständigheter eller force majeure, är undantagna från ansvar av något slag oavsett om de beror på dessa fel eller felaktigheter..

Priset på inträdesbiljetter och utflykter inkluderar inte:Alla tjänster som inte finns med på bokningsbekräftelsen.

Barn

Speciella villkor ingås med varje leverantör av den aktuella tjänsten och beror inte på ett enskilt kriterium, följaktilgen, och då varje inrättning och/eller leverantör kan tillämpa sänkningar och speciella villkor ber vi dig att konsultera detta ärende vid bokning så att du har den rätta informationen.

I tjänsten för inträden och utflykter ingår inte:

 • De tjänster som inte anges i bokningsbekräftelsen.

Angående Logitjänsterna

Avdrag och speciella villkor kan bara tillämpas då barnen delar rum med 2 vuxna.

BARNSÄNGAR: Pga att inrättningarna har ett begränsat antal barnsängar bör behov av denna tjänst anges vid bokning. Vidare kan inrättningen begära betalning från kunden.

Tredje person

De flesta inrättningar betraktar bokning för en tredje person som bokning av extrasäng i dubbelrum. Denna extrasäng medför en tilläggsavgift som inkluderas i slutkostnaden.

Åter till toppen

6. Transfer

Följande villkor tillämpas för de kunder som bokar transfertjänst genom Hotelopia.

Hotelopia åtar sig att forsla passagerare och bagage under resan i enlighet med de tjänster som denne bokat genom Hotelopia. Denna tjänst är underställd dessa speciella transportvillkor och vilka som heslt andra villkor som kan komma att tillämpas för de bokade tjänstera, vare sig de är allmänna eller speciella.

Hotelopia är inte skyldig att erbjuda sina transfertjänster till barn under 14, om inte barnet åtföljs av en ansvarig person som är 18 år eller äldre. På vissa resmål kan det tas en avgift för platsupptagning av barn som har fyllt eller som är under 2 år. På andra resmål åker de gratis om de åker i sällskap med en person över 16 år som har betalat fullt pris. För alla barn över två år krävs en bokning.

Du bör godkänna din bokning, enligt informationen nedan.

Hotelopia le aconseja upplyser dig om att du bör be om en bekräftelse av transfertjänsten minst 24 timmar innan tjänsten ska utföras. Transfer garanteras inte om man inte har bett om bekräftelse eller om det inte finns tillgängligt.

Den bokade tjänsten kan enbart nyttjas av de personer som anges på bokningen eller för den som bokningen är ämnad för, och går ej att överlåta till någon annan. Den person som bekräftar bokningsformuläret på hemsidan bör ha tillstånd från övriga medresenärer i gruppen och bekräfta att de personer som är namngivna accepterar bokningsvillkoren, densamma är ansvarig för den totala kostnaden, inklusive vilken som helst extra avgift för avbokning eller ändring, och bör informera övrgia medresenärer i gruppen om bokningsinformationen och annan relevant information.

Bokningar . Bokningsansökan gällande transfer bör göras minst 48 timmar innan avresa, förutom de fall då leverantören av tjänsten eller val av resort kräver annat.

Bokningens bekräftelsemeddelande bör nå Hotelopia genom dess hemsida. När bokningen av transfern har fullbordats visar hemsidan en kupong med ett referensnummer. Denna kupong bör skrivas ut och presenteras som bokningskvitto.

Kupong : På kupongen finns angiven all nödvändig information för att hitta till uppsamlingsplatsen. På kupongen finns även angivet ett telefonnummer för att verifiera bokningen och för att erhålla information vid oförutsedda händelser.

Hotelopia råder dig att be om bekräftelse gällande transfern 24 timmar innan nyttjandet av tjänsten. Transfern garanteras ej om du inte bett om bekräftelse eller om denne inte går att ge.

Du bör ha kupongen tillgänglig och i gott skick under hela resan som denna gäller och visa upp den vid kontroll om så krävs.

Borttappad kupong . HOTELOPIA är inte skyldig att ersätta kupong som tappats bort, glömts, eller stulits. Du är i dessa fall skyldig att skaffa en ny för att kunna nyttja tjänsten.

Trasig eller ändrad kupong . Om kupongen förstörs eller ändras anses den icke giltig och även om du har den med dig kommer det att anses som att du reser utan kupong.

Resenären kan komma åt sin bokning närsomhelst genom Hotelopias hemsida för att skicka kupongen till sin e-mail igen eller skriva ut den direkt från hemsidan.

Du bör försäkra dig om att du är ombord på rätt transportmedel och att det går till det resmål du har bokat för.

Bagage. Alla passagerare tillåts bära EN VÄSKA och ETT handbagage. Alle extra bagage bör anges vid bokningstillfället. Hotelopia förbehåller sig rätten om att ta ut en avgift för överflödigt bagage, som du kommer att bli informerad om innan du bekräftar din bokning.

Hotelopia bör informeras om storleken på föremål såsom sportutrustning (golfklubbor, skidor eller surfingbräden, etc) och elektriska rullstolar, för vilka en tilläggsavgift tillkommer. Hotelopia kan lägga till en valfri tilläggsavgift beroende på transferleverantör och resmål. Denna tilläggsavgift bör betalas innan avresa; annars kan Hotelopia neka rätten till transport för dessa föremål.

Både överskottsbagage och storleken på specialföremål bör uppges i avsnittet ”Kommentarer till transferleverantören” under bokningsprocessen.

Bagaget bör märkas tydligt med passagerarens namn och resmålets adress.

Du är ensam ansvarig för frakten av ditt bagage och personliga ägodelar och att du tar det med dig vid resans slut var det än befinner sig i fordonet. Hotelopia råder dig att vara närvarande när bagaget lastas på och av och även vid omlastning av detsamma.

Hotelopia förbehåller sig rätten (och delegerar denna rätt till utsedda chaufförer och representanter) att neka transfer av vilken som helst person som bedöms vara alkohol-eller drogpåverkad och/eller vars uppförande kan innebära fara för chauffören, fordonet eller resten av passagerare. Hotelopia förbehåller sig rätten att inte betala ut någon ersättning och erbjuder heller ingen annan transfertjänst.

Det är inte tillåtet för passagerarna att inta alkohol i trasportmedlen. Enda undantaget för denna norm är de fall då Hotelopia har kommit överens skriftligt med passagerare som hyrt limousine. I dessa fall tillåts en rimlig förtäring av alkohol. Det är inte tillåtet att röka, förutom om chauffören har gett uttryckligt tillstånd för detta.

Du är ansvarig för de skador som du vållat genom anormalt eller vandaliskt beteende.

Hotelopia råder dig att vara på plats 10 minuter innan utsedd tid för avresa.

Om en passagerare anländer efter utsatt avresetid kan Hotelopia ge dennes plats till en annan passagerare, och den förste anses ha missat transfern. Hotelopia kan inte hållas ansvarig för sen ankomst till avreseplatsen och är inte tvungen att skjuta på avresan eller erbjuda en annan transfertjänst.

Alla transfers genomförs det datum som finns angivet på kupongen och du bör vara på plats i tillräckligt god tid för att hinna med nästa transport, vare sig det är flyg eller annat transportmedel.

Flygbolagen råder passagerarna att infinna sig 2 timmar innan planerad avgång.

Om du missar flyget eller om flyget är försenat kan Hotelopia tillhandahålla den dokumentation som du behöver för att informera ditt försäkringsbolag, i de fall då du har tecknat reseförsäkring, för att täcka kostnaderna som en ny transfer innebär. Övriga kostnader sker på din bekostnad.

Oavsett ovanstående avsnitt kan transfers från flygplatsen försenas automatiskt om flyget är försenat.

Du påtar dig ansvaret att uppfylla de särskilda normer som transferbolaget fastställt under hela transferresan.

Åter till toppen

7. Tjänster för biljetter och utflykter

Följande villkor gäller för kunder som bokar biljetter, inträden och/eller utflykter genom Hotelopia.

Hotelopias samtycker till att erbjuda kunden inträdet och/eller utflykten enligt de tjänster som bokas genom Hotelopia. Denna tjänst omfattas av dessa villkor och eventuella andra villkor som gäller för de reserverade tjänsterna, både särskilda eller allmänna..

Hotelopia är inte skyldig att erbjuda sina tjänster till barn under 14, om inte barnet åtföljs av en ansvarig person som är 18 år eller äldre. På vissa resmål kan det tas en avgift för tjänster till barn yngre än 2 år, medan andra avtalade tjänster är gratis i sällskap med en passagerare över 16 år som har betalat fullt pris. För alla barn över två år krävs en bokning.

Den bokade tjänsten kan endast användas av de(n) person(er) som är identifierad(e) i bokningen eller av den som köpte tjänsten och kan inte överföras för användning av en annan person. Den person som undertecknar bokningsformuläret som finns på webbplatsen bör ha befogenheter för detta ändamål när det gäller de andra i gruppen och måste bekräfta att de som identifieras i nämnda utskrift accepterat bokningsvillkoren, och är även ansvarig för hela kostnaden för tjänsten, inklusive eventuella avgifter för avbokningar eller ändringar. Han/hon ska informera de övriga gruppmedlemmarna om uppgifterna i bekräftelsen och annan relevant information.

Bokningar: Bokningsförfrågan för av köp av inträden bör ske inom tidsramen som leverantören av de avtalade tjänsterna har fastställt. Meddelande om bokningsbekräftelsen bör skickas genom Hotelopias webbsida. När bokningen är klar visas en kupong på skärmen med ett referensnummer. Kupongen ska skrivas ut och visas som bokningsbevis.

Kupong: Kupongen återspeglar all information som behövs för att lokalisera platsen för tillhandahållande av tjänsten och för att lokalisera mötesplatsen där utflykten börjar. br />
Kupongen visar även det telefonnummer som kan kontaktas för att kontrollera bokningen och få information om eventuella oförutsedda utgifter. Du bör alltid kunna visa upp kupongen när du använder den avtalade tjänsten, och visa den vid eventuell inspektion och hålla den i bra skick.

Förlorade kuponger: Om det är nödvändigt att du skaffar en ny för att kunna använda tjänsten är inte HOTELOPIA skyldig att ersätta kupongen om den försvinner, glöms bort eller blir stulen.

Trasiga eller ändrade kuponger: Om kupongen går sönder eller ändras kommer den att anses som ogiltig. Kunden kan komma åt din bokning när som helst genom Hotelopias webbplats och skicka kupongen på nytt till din e-postadress eller till och med skriva ut den direkt.

8. Betalningsinformation

Vid formaliseringen av bokningen debiteras ditt kredit-eller betalkort på det totala beloppet. Transaktioner som görs via Hotelopia är krypterade genom ett säkert betalningssystem som stödjs av flera av de störst bankerna runtom i världen och säkerheten på vår hemsida garanteras av Thawte.

Denna tekniska säkerhet garanterar att informationen rörande kreditkort in kan fångas upp av andra och hamnar således inte i händerna på obehöriga utan behandlas enbart av banken som har i uppdrag att behandla kundens betalning.

Gällande fakturering, om du vill ha en faktura, bör du känna till att det är en elektronisk faktura som kommer att skickas via e-post i PDF-format. Om du inte godkänner detta kan du kontakta vår Kundserviceavdelning. Om du har några andra funderingar kan du även kontakta vår Kundserviceavdelning.

Vi accepterar för närvarande följande betalningsformer:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Master Card
 • Amex
 • Diners Club Card
 • PayPal (enbart verifierade konton)

Bekräftelsen av betalningen kan komma att kräva en auktoriserad underskrift av kortinnehavaren, i enlighet med avsnitt tre i dessa allmänna villkor.

Om du är osäker kan du kontakta vårt Kundtjänstcenter.

Telefonnumren hittar du på hemsidan samt i din bokningsbekräftelse. Du kan även använda dig av kontaktformuläret som finns att finna på hemsidan.

Åter till toppen

9. Ändring och avbeställning av bokning av logi

Ändringar

För vilken typ som helst av ändring går det bra att direkt kontakta vårt Kundtjänstcenter.

För varje ändring som omfattar, men inte begränsas till, delvis avbokning, rättelser eller förkortande av vistelsen, tillkommer en administrativ avgift på 65,00  kr per ändring. Vid vissa tillfällen kan dessa ändringar även komma att medföra en extra kostnad från vår leverantör. I dessa fall kommer Hotelopia inte att debitera någon administrativ avgift utan endast den avbeställningsavgift som tillämpas av varje enskild leverantör.

Alla brådskande ändringar (bokningar med ankomst inom 72 timmar) ska alltid behandlas via telefonkontakt med vår kundtjänst.

För alla icke-brådskande ändringar (mer än 72 timmar till ankomst) bör du ta kontakt med vår kundtjänst.

Telefonnumren hittar du på hemsidan samt i din bokningsbekräftelse. Du kan även använda dig av kontaktformuläret som finns att finna på hemsidan.

Alla ändringar som inkluderar exempelvis men inte begränsat till delvis avbokade bokningar, rättelser eller minskning av antalet nätter kommer att medföra att en administrativ avgift på 7 euro kommer att tas ut per ändring som görs. I vissa fall kan dessa ändringar innebära avbokningskostnader för vår tjänsteleverantör, som du kommer att få information om innan du bekräftar din bokning. I dessa fall kommer den administrativa avgiften inte att tas ut, utan istället tas avbokningsavgiften ut.

Ingen ångerrätt Enligt tillämpning av undantagen som finns i artikel 103 i Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, godkänd av el Real Decreto Legislativo 1/2007, från 16 de noviember har du inte rätt till att ångra ditt köp enligt det som står i denna lag om du använder hotellbokningstjänster som bokas genom denna Hemsida, utan att detta påverkar avbokningsreglerna som ingår i dessa villkor.

Du tillåts att avboka tjänsten (transfern) som du har bokat genom Hotelopias hemsida. Avbokningar måste göras minst 24 timmar före den avtalade tiden för tjänsten, om inte tjänsteleverantören eller resmålet kräver längre tid i förväg. Om så är fallet kommer du att informeras om detta innan du bekräftar din bokning.

Avbeställning

Du kan när som helst avbeställa din bokning genom vår hemsida. Under bokningsprocessen kommer du att få information angående avbeställningsavgifter, samt under vilken period dessa gäller.

Vid formaliseringen av bokningen godkänner och accepterar du de avgifter som kommer att tillämpas i fallet ovan.

Då du väljer att avstå från de tjänster du beställt genom Hotelopia, har du rätt till återbetalning av det erlagda beloppet med undantag för eventuella avgifter som kan komma att debiteras i samband med avbeställningen. Beloppet på dessa avgifter kan variera beroende på resmål, datum, leverantör och hur pass långt i förväg avbeställningen görs.

Vid bokningstillfället kommer vårt datasystem att informera om de eventuella kostnader som kommer att appliceras i samband med avbokning, liksom den tidsfrist som gäller för att kunna avboka din beställning. Var god uppmärksamma att de datum och tidsfrister som gäller anges i lokal tid vid resemålet och inte i det land där du bor. Avbeställning genom hemsidan samma dag som du skulle anlänt är inte gilitg, du bör därför kontakta Hotelopia vid dessa fall. Avgifterna för avbeställning på ankomstdagen beror på varje hotells policy och kan i vissa fall komma att motsvara 100% av beloppet.

Om annulleringen av någon anledning inte kunnat fullbordas via hemsidan, ska du skriftligen meddela den till Hotelopia. I denna skrivelse ska du ange resmål samt bokningskod. Hotelopia kommer därefter att utfärda en skriftlig bekräftelse på att avbeställningen utförts, samt meddela om eventuella straffavgifter tillkommer. Det är ditt ansvar att se till att en sådan bekräftelse och/eller erkännande av annulleringen skett.

Du måste alltid avbeställa din bokning via Hotelopia. Det är inte tillåtet att avbeställa bokningen direkt på logiinrättningen.

Om man har valt att lämna hotellet innan det i bokningen utsatta avresedatumet, bör eventuella återbetalningskrav ställas direkt till Hotelopia. Vi måste då ha fått in denna ansökan inom 20 dagar efter det att avresan ägt rum. Denna begäran ska lämnas in skriftligen och innehålla ett av hotellet utfärdat dokument som bekräftar datum och tidpunkt för avresan.

Under högsäsong kan avbeställningsavgiften motsvara det totala bokningsbeloppet.

Vid force majeure, såsom krig, revolution, terroristattentat, stängning av gränser, epidemier, naturkatastrofer eller liknande allvarliga omständigheter som påverkar de olika resmålen, framför allt det resmål där hotellet är beläget, kan de bokningar som utförts genom Hotelopia avbeställas av alla inblandade parter utan att detta medför någon som helst straffavgift.

I de fall då Hotelopia, i eget gottfinnande anser att bokningen utförts med ett kredit- eller betalkort under bedrägliga omständigheter, kan de när som helst avboka beställningen.

VIKTIGT

 • Under årets gång kan en del hotell ändra sitt namn eller varumärke. Detta bör dock inte tolkas som ett hotellbyte eller som en ändring av bokningen.
 • Informationen som tillhandahålls av HOTELOPIA har skapats i god tro. HOTELOPIA kan inte garantera att den är helt fri från felaktigheter eller stavfel och tar inte på sig ansvaret för missvisande text eller utelämnaden som kan förekomma på denna webbsida.
 • Eventuella felaktigheter eller tydliga fel (inklusive tryckfel, stavfel, fel i valutaomvandlingen, generella prisfel, etc.) är inte bindande. Vid eventuella fel eller felaktigheter, reserverar HOTELOPIA och leverantören av tjänsten sig rätten att avboka alla eventuella bokningar och återbetala pengarna som har betalats i samband med denna bokning (om tillämpligt), utan att det medför något som helst ansvar för HOTELOPIA.
 • De kategorier som hotellen delats in i på hemsidan har förmedlats av hotellen själva, dock alltid enligt de regler och normativ som gäller i varje enskilt land. Därför kan det förekomma kvalitetsskillnader i den service och de tjänster som erbjuds av hotell i olika länder även om de tillhör samma kategori.
 • Information om hotell, transporter, tjänster för utflykter och inträden som erbjuds via Hotelopia ligger så nära som möjligt de riktlinjer som hotellanläggningen eller tjänsteleverantören har gett. Hotelopia tar inget ansvar för sanningshalten i den information som tillhandahålls av dess underleverantörer. Vid tryckfel angående priser och villkor som visats på hemsidan kommer Hotelopia att meddela om detta och vid önskemål avbeställa bokningen utan någon som helst straffavgift. Under inga omständigheter kommer felaktiga prisuppgifter att gälla.
 • Hotelopia förmedlar den information som man fått av hotellen vad gäller förekomsten av eventuella ombyggnader eller renoveringsarbeten. Hotelopia accepterar inga klagomål rörande renoveringsarbeten som Hotelopia inte tidigare blivit informerad om eller om renoveringen förlängs utöver det datum som Hotelopia inledningsvis meddelats.

Att inte infinna sig på utsatt ankomstdatum

Om du eller någon av dina medresenärer inte infinner er vid hotellet på utsatt ankomstdatum, och bokningen inte avbeställts innan, har du inte rätt att kräva någon som helst återbetalning av erlagt belopp.

10. Ändring och avbeställning av transfertjänst

Ändringar

Alla ändringar är underställda tillgänglighet och en prishöjning eller motsvarande administrativ kostnad som åläggs innehavaren av det kreditkort som använts under bokningsprocessen.

För vilken typ som helst av ändring går det bra att direkt kontakta vårt Kundtjänstcenter.

Adresserna på kupongen är de platser där du blir hämtad och lämnad. Hotelopia förbehåller sig även rätten att inte erbjuda transfertjänst om den beställda tjänsten skiljer sig för mycket från tjänsten som bokades vid första tillfället. Ändringar gjorda mindre än 24 timmar innan planerad avresetid tillåts ej, om inte transferleverantören eller resmålet kräver annat.

Avbokningar

Du tillåts att avboka tjänsten som du har avtalat genom Hotelopias webbplats. Avbokningar måste göras minst 24 timmar före den avtalade tiden för tjänsten, om inte tjänsteleverantören eller resmålet kräver längre tid i förväg.

Om du avbokar din bokning innan ankomstdatum kommer eventuella avbokningsavgifter att tas ut, som du kommer att bli informerad om innan du bekräftar din bokning. Hotelopia kommer att återbetala den betalade summan förutom eventuell avbokningsavgift som tas ut av leverantören av tjänsten (transfer), inom 5-20 vardagar efter avbokningen bekräftats. Det kommer inte att återbetalas något belopp om avbokningen sker inom mindre än 24 timmar innan den planerade transporten, eller mindre än den tid i förväg som krävs av tjänsteleverantören.

Utebliven ankomst

Om du inte använder dig av tjänsten och inte avbokar genom Hotelopia kommer ärendet att behandlas som en avbokning som gjorts mindre än 24 timmar innan ankomst, enligt tidigare angivelse. På grund av detta kommer det inte att göras någon återbetalning om inte kunden dyker upp på bestämd tid och plats, enligt tidigare angivelse. Hotelopia informerar om att avbokningskostnaderna som uppkommer vid avbokning kan komma att motsvara 100% av bokningssumman.

Ingen laglig ångerrätt gällande inträdesbiljetter och utflykter. Enligt tillämpning av undantagen som finns i artikel 103 i Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, godkänd av el Real Decreto Legislativo 1/2007, från 16 de noviember har du inte rätt till att ångra ditt köp enligt det som står i denna lag om du beställer inträdesbiljetter och andra biljetter genom denna Hemsida, utan att påverka de avbokningsregler som ingår i dessa villkor.

Det finns inte heller någon laglig ångerrätt för transferbokningar på grund av naturen bakom tjänsten som transportkontrakt av passagerare, utan att vara objekt för avbokningsregler som ingår i dessa villkor..

Åter till toppen

11. Kampanjer och rabatterbjudande

Rabattkod

En rabattkod är en rättighet till en rabatt under en angiven period och under angivna villkor som fastställs av Hotelopia.

Hur kan jag utnyttja en rabattkod

En rabattkod kan endast användas via Hotelopias hemsida. För att utnyttja denna rabatt bör du fylla i rabattkoden på bekräftningssidan i samband med bokningen.

En rabattkod kan endast användas en gång och vid ett enda bokningstillfälle och kan inte användas i kombination med andra kampanjerbjudanden.

Rabattkoder kan inte användas för bokningar daterade innan kampanjen startat.

En rabattkod kan bara användas för betalning via webbplatsen.

Inga eventuella saldo som uppstått efter utnyttjande av en rabattkod kan överföras eller bytas ut mot kontanter.

En rabattkod är en rättighet till en rabatt under en angiven period och under angivna villkor som fastställs av Hotelopia.

Om Hotelopia avbokar, tar bort, inte tillämpar eller nekar användningen av ett erbjudande kommer inte Hotelopia att vara ansvarig för eventuella missade rabatter eller skador, vare sig direkt eller indirekt av något slag, inklusive utebliven vinst och liknande.

Övriga villkor som fastställs innan för rabattkoder kommer även att gälla för andra rabatter och erbjudanden.

Vad händer om jag avbeställer eller ändrar en rabatterad bokning?

Om du avbeställer eller väljer att inte utnyttja din bokning har du ingen rätt till ersättning. Erbjudandet kan heller inte återanvändas.

Om du ändrar bokningen så att det totala beloppet minskar har du ingen rätt till ersättning av rabatten och kan heller inte återanvända den. Men om du däremot lägger till produkter i bokningen så kommer värdet av rabatten att kvarstå.

Kan Hotelopia avböja eller neka rätten till användning av ett erbjudande?

Hotelopia kan när som helst avböja, dra in eller neka rätten till utnyttjandet av ett erbjudande om det föreligger misstankar om att kampanjerbjudandet använts på ett felaktigt eller olagligt vis. Genom att godkänna dessa villkor går du med på att inte vidta rättsliga åtgärder i de fall då du nekas användningen av ovan nämnda produkt.

Om Hotelopia av någon anledning skulle neka dig användningen av en rabattkod vid bokningen kommer vi att upplysa dig om den slutgiltiga köpsumman innan den debiteras på ditt kreditkort så att du kan godkänna dess villkor.

Inskränkt ansvar

Om Hotelopia upphäver, drar in, inte applicerar eller vägra låta dig utnyttja ett erbjudande, eller om du av någon anledning inte kan använda en kupongkod, ska Hotelopia under inga omständigheter hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador, vare sig direkta eller indirekta av något slag, däribland utebliven vinst och liknande.

En marknadsföringskampanj kan hänvisa till rabatter eller speciella priser som gäller för ett särskilt hotell för en viss period (period då detta erbjudande är giltigt). Det kan också hänvisa till en rabattkod som kan användas för att boka ett hotell under en viss period på särskilda villkor.

Erbjudande

Ett erbjudande är rätten till rabatter eller speciella priser som gäller för ett särskilt hotell för en viss period (period då detta erbjudande är giltigt). Det kan också hänvisa till en erbjudandekod eller en rabattkod.

Om Hotelopia upphäver, drar in, inte applicerar eller vägrar låta dig utnyttja ett erbjudande, ska Hotelopia under inga omständigheter hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador, vare sig direkta eller indirekta av något slag, däribland utebliven vinst och liknande.

Dessa ovanstående villkor som fastställts för rabattkoder ska även tillämpas för eventuella erbjudanden.

Åter till toppen

12. Innan avresa

Hotelopia kan inte hållas ansvariga för eventuella skador eller förluster som följd av en resa till en bestämd destination. Det är resenärens ansvar att informera sig ordentligt angående förutsättningar och risker som en resa till en bestämd destination kan medföra.

Det är ditt eget ansvar att se till att de nödvändiga resedokument såsom t ex id-handlingar, pass och visa är i ordning innan avresa, samt eventuella nödvändiga vaccinationer eller sjukförsäkringar. Hotelopia ansvarar inte för eventuella utgifter som kan uppstå i samband med avsaknaden av giltig dokumentation.

Åter till toppen

13. Försäkring

Hotelopia rekommenderar dig att teckna en lämplig reseförsäkring för resemålet i fråga som täcker personliga förluster, samt material- och sjukvårdskostnader vid eventuella olycksfall eller sjukdomar under resan.

Åter till toppen

14. Force Majeure

Hotelopia kan inte hållas ansvarig för ändringar, avbokningar, eller modifiering av bokningar, eller förluster eller skador orsakade av leverantörers underlåtenhet att följa avtalet med dig när denna underlåtenhet beror på force majeure, såsom krig, revolution, terroristattentat, stängning av gränser, epidemier, naturkatastrofer eller liknande allvarliga omständigheter som påverkar de olika parterna, eller vilka som helst andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll.

Åter till toppen

15. Klagomål på logiutbudet

Om du har ett klagomål måste detta tas upp med hotelledningen omedelbart för att de ska kunna agera och lösa situationen.

Om du inte skulle bli nöjd med den tillhandahållna lösningen, var god ta kontakt med Hotelopias kundtjänst via det telefonnummer som förekommer på hemsidan, eller genom kontaktformuläret som finns tillgängligt via menyn på denna.

Hotelopia ansvarar inte för förlust eller skador orsakade av handlingar, försummelse eller vårdslöshet av en tredje part eller leverantör.

Hotelopia har formulär för klagomål tillgängliga för kunden. För att få tillgång till dem, vänligen skicka en förfrågan till headoffice@hotelopia.com.

Åter till toppen

16. Avsägande av ansvar gällande transfertjänst och tjänst för inträden och utflykter

HOTELOPIA kommer att vidta de åtgärder som rimligen kan utkrävas för att garantera att transportmedlen anländer i tid för den period för vilken de har hyrts, och likaså att de når resmålet i tid. Transportmedlen är helt och hållet försäkrade både vad gäller passagerare och reklamation från tredje part, i enlighet med den specifika lagstiftningen som är att tillämpas.

Om Hotelopia av någon anledning inte kan ta dig till det bekräftade resmålet erbjuder vi dig ett annat lämpligt transportmedel såsom buss, privatbil, taxi, etc. Den ersättning som Hotelopia betalar för kostnaden av det andra transportmedlet som använts för att ta sig till resmålet som återfinns på biljetten överskrider aldrig kostnaden för det alternativa transportmedel som använts för att ta sig till resmålet.

HOTELOPIA är inte ansvarig för eventuella förseningar eller misslyckanden i den avtalade tjänsten och om avtalet inte uppfylls när detta beror på omständigheter som Hotelopia inte kan krävas ha kontroll över. Följande omständigheter, utan någon som helst begränsning, anses omständigheter som ligger bortom Hotelopias kontroll: krig eller hot om krig, olyckor som förorsakar förseningar i trafiken, särskilt svåra väderförhållanden, brand och/eller skador på stationen, uppfyllande av ordningsmakts, tulltjänstemans eller andra officiella tjänstemäns uppmaning, dödsfall och olyckor i trafiken, vandalism och terrorism, oförutsedda trafikstockningar, demonstrationer och strejker, lockout, lokala upplopp och tumult, problem som förorsakats av andra passagerare, konkurs, insolvens eller affärsupphörelse för det transferbolag som Hotelopia anlitat och andra omständigheter som påverkar din säkerhet.

Hotelopias ersättningsskyldighet gentemot dig och/eller övriga passagerare gällande rimlig och oförutsägbar förlust, skada eller förhinder som du kan drabbas av eller som kan uppstå på grund av ett misstag begått av Hotelopia, försummelse av kontrakt, eller vilken som helst medveten eller vårdslös handling eller underlåtenhet av Hotelopias anställda begränsas till det pris som betalades vid bokningen av tjänsten.

Åter till toppen

17. Komplett kontrakt/ Ändring/ Oberoende avtalspart

Dessa villkor innehåller några undantag och begränsningar av ansvar. Om någon del av villkoren visar sig att inte vara giltiga eller ogenomförbara, kommer övriga villkor fortfarande att gälla. Det ogiltiga eller ogenomförbara villkoren kommer att ersättas av en genomförbar och giltig form med samma betydelse. Du godkänner att din användning av denna hemsida inte låter påskina att samarbete, franchising, anställning eller agentavtal existerar mellan dig och Hotelopia.

Den lagliga informationen, Cookies Policyn och integritetspolicyn är viktiga delar av kontraktet som inte kan tas ut från avtalets Allmänna Användarvillkor.

Åter till toppen

18. Valutakonversion och Bankavgifter

Valutakurser är baserade på offentligt tillgängliga källor och uppdateras inte dagligen och kan därför inte garanteras vara helt korrekta och ska enbart användas som riktlinjer. De reella valutakurserna kan variera och du bör bekräfta dessa med en kvalificerad person.

Dessa avgifter kan tas ut av kortutgivaren som en avgift på kortinnehavarens konto. Hotelopia ska erhålla det totala priset i tid och du tar på dig ansvar för alla kostnader eller utgifter som kan uppstå vid betalningen.

Åter till toppen

19. Bästa-pris-garanti på Hotelopias logiinrättningar

På Hotelopia är vi övertygade om att kunna erbjuda dig de allra konkurrenskraftigaste priserna. Därför lovar vi följande: om du hittar ett billigare alternativ på samma hotell på samma ort och samma datum på någon annan hemsida än Hotelopia så betalar vi tillbaka mellanskillnaden. För att denna garanti ska gälla måste du följa Bästa-pris-garantivillkoren .

Åter till toppen

20. Varning. Restriktioner gällande USA för resor till Kuba

För amerikanska medborgare eller för bosatta i USA som reser till Kuba gäller de amerikanska handelsförbudslagarna. De måste därför ansöka om ett speciellt tillstånd hos de amerikanska myndigheterna för att resa dit. Hotelopia bär inget ansvar för, och kommer inte att ersätta de amerikanska medborgarna eller resenärer bosatta i USA som inte ansökt om detta speciella resetillstånd.

Åter till toppen

21. Avgifter

Skatter och Avgifter som används av olika Resorts

Vissa Resort tar ut skatter och tilläggsavgifter som Hotelopia inte kan inkludera i priset. Om du väljer en Resort i USA, kan du hitta information i "Särskilda villkor för anläggningen.

Andra avgifter

För detta refererar vi till det som beskrivs i Punkt 5 i detta Villkorsdokument där det framkommer vilka kostnader som inte ingår i bokningspriset.

Åter till toppen

22. Överlåtande av rättigheter

Hotelopia förbehåller sig rätten att överlåta hela eller delar av de skyldigheter och rättigheter som omnämns i dessa allmänna villkor till alla dotterbolag, samarbetspartners eller dotterbolag till dess moderbolag. Du saknar behörighet att överlåta någon som helst rättighet eller skyldighet som följer av dessa allmänna villkor eller andra avtal som du tecknar med en tredje part, såvida inte Hotelopia uttryckligen gett dig tillstånd att göra detta.

Åter till toppen

23. Nationell och regional lagstiftning

Tillämpningen och tolkningen av dessa allmänna villkor regleras av rådande spansk lagstiftning. Vid eventuella tvistemål rörande tolkningen och tillämpningen av dessa allmänna villkor ska de inblandade parterna avhänga sig rätten att åberopa sin egen lokala lagstiftning och underställa sig domstolarna i Palma de Mallorca, Spanien.

Åter till toppen